admin
管理员
19
  • 粉丝0
  • 关注1
  • 发帖数36923
  • 个人主页
  • 经验80147点
  • 社区居民
  • 忠实会员
  • 原创写手
网友:yuzhou留言时间:2011-01-15  12:51

为何在网上没看到以下文件,建议方城县政府给予公布。。方城县县城总体规划,县域城镇体系规划,各乡镇规划,新农村规划。

                        
                                                      

                           

方城县政府回复内容:


                          
感谢您的建言献策!

回复时间:2011-02-11  15:06                        
                                                      

1楼2014-09-05 14:30回复
回复贴:0